Ons aanbod

Aanbod Inhoud Waar
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Heeft zich volledig gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. In Drenthe, Friesland en Groningen
Professional organiser Een professional organizer begeleidt o.a. bij het maken van keuzes en het aanbrengen van structuur. In Drenthe, Friesland en Groningen
Inclusie Noord Werken, leren en (re-)integreren In Drenthe, Friesland en Groningen
Verpleegkundig specialist en zorgconsulent palliatieve zorg Specialistische kennis van en ervaring in chronische zorg bij somatische aandoeningen en palliatieve zorg. In Drenthe, Friesland en Groningen
Medicatie controle Ondersteuning van de huisarts en cliënten bij goede medische zorg en begeleiding. In Drenthe, Friesland en Groningen
Diagnostiek Bij hulpvragen op het gebied van leren, gedrag, executieve functies en ontwikkeling nemen wij tests af, zoals Bayley-III-NL WISC-V-NL, IDS-2, WPPSI-III-NL, WAIS-IV-NL en/of vragenlijsten zoals FEEL, Hipic, BRIEF e.d. Verder wordt gebruik gemaakt van observaties thuis en op school en van spelcontact. In Drenthe, Friesland en Groningen
Begeleid- en beschermd wonen

Begeleid wonen

De begeleiding bestaat uit geplande contactmomenten, daarnaast wordt er voor dringende zaken 24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid geboden.

Beschermd wonen

Woonlocatie met intensieve (24 uurs) ondersteuning in de dagelijkse activiteiten.

Begeleid wonen

Stationsstraat 17 in Assen (Dr)

Begeleid- en beschermd wonen

Torenlaan 7-9 in Assen (Dr)

Bescherm wonen

Veenhoopsweg 60 Smilde (Dr)

Dagbesteding Zinvolle daginvulling op maat bijvoorbeeld houtbewerking, textielbewerking, tuinwerkzaamheden, dierverzorging etc.

De Cuynder: Het Hoogezand 3, Donkerbroek (Fr)

De Weefplaats: Binnenwei 8, Hemrik (Fr)

Houtwerkplaats: Ketellapperstraat 3D en E in Assen (Dr)

De Beekdalhoeve (kinderboerderij): Andrej Sacharovweg 2, Assen (Dr)

Atelier Kairos: 
Paradijsvogelstraat 11R, Groningen

Begeleiding van jongeren op school Individuele en groepsbegeleiding, op school,  gericht op het aanleren van structuur in het leven van de jongere en het vergroten van de sociaal-emotionele zelfredzaamheid In Drenthe, Friesland en Groningen
Arrangement ‘Plannen en structureren I en II’ Ondersteuning van zes weken aan leerlingen bij het plannen van hun huiswerk (I) met een evt vervolg (II) Maatwerk, basisschool en op de locaties van het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden
Arrangement ‘Omgangsgedrag’ Begeleiding in de omgang met docenten en medeleerlingen Maatwerk, basisschool en op de locaties van het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden
Arrangement ‘Leren Leren’ Begeleiding van leerlingen met als doel ze zelfstandig te maken op het gebied van leren. Maatwerk, basisschool en op de locaties van het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden
Arrangement ‘Ontspannen Naar School’ (ONS) Begeleiding in de laatste week van de zomervakantie voor  leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs Op de locaties van het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden
Arrangement ‘Beter bij de Les’ 25 individuele sessies waarbij op school wordt getraind gedurende 50 minuten onder begeleiding van een begeleider. Iedere sessie bevat de volgende elementen: psycho-educatie, neuropsychologische oefening, schoolse oefening, werkgeheugentraining en transfer naar de klas. Voor ouders en leerkrachten wordt een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Maatwerk, basisschool en op de locaties van het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden
Arrangement ‘Assertiviteit kun je leren’ Begeleiding aan leerlingen met als doel op een juiste manier assertiviteit te laten zien. Maatwerk, basisschool en op de locaties van het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen en Leeuwarden
Huiswerkbegeleiding Ondersteuning voor jongeren die moeite hebben met plannen en organiseren van schoolwerk In Drenthe, Friesland en Groningen
Begeleiding thuis (ambulante begeleiding) Begeleiding thuis op alle leefgebieden, omstandigheden en leeftijden In Drenthe, Friesland en Groningen
Gezinsbegeleiding Begeleiding van de ouders en de jongere en eventuele andere gezinsleden In Drenthe, Friesland en Groningen
Contextuele begeleiding Coaching/begeleiding is een benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Het individu als een onderdeel van een groter geheel, de context. In Drenthe, Friesland en Groningen
Vak therapie Vaktherapie is een andere manier van behandelen van psychosociale en psychiatrische problemen. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen, tekenen of houtbewerking. In Drenthe, Friesland en Groningen
Emotie-, regulatie- en weerbaarheidstrainingen In deze trainingen kan gewerkt worden aan agressie regulatie, beperkte emotieherkenning, weerbaarheid, zelfvertrouwen,  inzicht in grenzen van jezelf en de ander. In Drenthe, Friesland en Groningen