Gezinshuizen

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem, waar gezinshuisouders volgens het 24×7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan, bij hen in huis geplaatste, jeugdigen die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek. Gezinshuisouders hebben een bijzondere functie en rol. Zij bieden zorg aan jeugdigen binnen hun gezinssituatie. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders, wat betekent dat minimaal één van de gezinshuisouders SKJ geregistreerd is en gezinshuisouders 24/7 zorg en ondersteuning bieden aan de jeugdigen. Gezinshuisouders werken op een open en transparante manier, vanuit verbinding met de jeugdige (en het netwerk). Gezinshuisouders worden in hun werkzaamheden ondersteunt door Schouder aan Schouder.

Het gezinsleven in een gezinshuis verloopt ‘zo normaal mogelijk’. Jeugdigen draaien mee in het gezinssysteem, waarin vaste afspraken en structuren gelden, ze leren samenwerken en leren om wat te betekenen voor andere gezinsleden. Gezinshuisouders bieden jeugdigen een stabiele opgroeisituatie. De opvoeding en ondersteuning richt zich op het versterken van de sociale en emotionele ontwikkeling van de jeugdige, in voorbereiding op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en soms ook op het teruggaan naar huis (biologische ouders).