Nieuwspagina

Nieuwsbrief nr. 2 van de Cliënten Raad van Schouder aan Schouder

Beste lezer,

Hierbij de tweede nieuwsbrief van de Cliënten Raad (CR) van Schouder aan Schouder. Onze eerste nieuwsbrief ging vooral over de instelling van de CR. En ik deed direct ook een oproep voor leden van de CR. Die oproep wil ik nu herhalen. En wel om het volgende. De CR van Schouder aan Schouder (SaS) behartigt het belang van heel verschillende groepen cliënten in de drie noordelijke provincies. Maar de CR bestaat tot nog toe uit vier mannen. Allemaal Assenaren. En dat kan dus nooit een representatieve vertegenwoordiging van een sterk gevarieerde groep cliënten opleveren. En daarom zijn we (nog steeds) op zoek naar leden. De CR van Schouder aan Schouder kan (voorlopig) uit 7 leden bestaan. En daarom roep ik vooral vrouwen op eens na te denken over een plaats in de CR. Alleen al omdat ongeveer de helft van de cliënten van SaS vrouw is. Maar ook omdat velen gemakkelijker met een vrouw praten dan met een man. Veel vrouwen zijn creatiever dan mannen. Ook zijn ze doorgaans communicatiever dan mannen. Allemaal eigenschappen die we nu vaak missen om op een effectieve manier een goed contact met onze ‘achterban’ op te bouwen en te onderhouden. En een Cliëntenraad van een zorgaanbieder kan alleen goed functioneren wanneer er een ongedwongen en vooral informele relatie bestaat met de cliënten en hun vertegenwoordigers. Dus dames, denk er eens over en kom ons helpen. Kom vooral de mensen helpen die de zorg van SaS nodig hebben. Dat doen wij als CR niet door te vergaderen, maar vooral door contact te leggen op de ‘werkvloer’. En we denken dat bijvoorbeeld het promoten of organiseren van activiteiten daarin soms erg kan helpen. Maar daarvoor zijn creatieve geesten, communicatieve vaardigheden, soms herkenbare dialecten en nog veel meer kwaliteiten nodig die 4 Asser mannen niet voldoende kunnen opbrengen. Meer informatie is te vinden op de website van Schouder aan Schouder.

En dan nu het nieuws;
• Na de installatie van de CR in november van het afgelopen jaar hebben we met de bestuurder van SaS een Medezeggenschapsregeling CR afgesproken. Hierin legt SaS uit hoe de medezeggenschap van cliënten van Schouder aan Schouder is geregeld. Deze Regeling is in te zien op de website van SaS. Ook hebben we een Huishoudelijk Regelement vastgesteld, dat ook op de SaS website staat. Hierin hebben we afspraken vastgelegd over onze werkwijze. En
daarmee was het formele fundament onder de CR een feit.

• Daarnaast hebben we kennis gemaakt met zoveel mogelijk cliënten en locaties van SaS. We hebben kennis gemaakt op de Cuynder in Donkerbroek, Loods 3, de Beekdalhoeve en Perron 17, alle drie in Assen, de Weefplaats in Hemrik en Atelier Kairos in Groningen. Op deze woon-en dagbesteding locaties hebben we in wisselende samenstelling kennis gemaakt met zoveel mogelijk cliënten en begeleiders. En soms ook met alleen begeleiders. Maar net wat het meest wenselijk was. Op al deze locaties ligt nu een informatiemapje met een beschrijving van het hoe en waarom van een CR en met personalia en contactgegevens van de CR-leden.

• Met name de kennismaking met de bewoners van ‘Perron 17’ heeft al heel goede ideeën opgeleverd over hoe we als CR en achterban samen het welzijn en kunnen verbeteren en de communicatie heel laagdrempelig kunnen maken. Daarbij valt te denken aan het opknappen van een tuin zodat meer bewoners er plezier aan kunnen beleven, samen de gezelligheid verbeteren door een spel-avond te organiseren of een activiteit buitenshuis. Het staat nog in de kinderschoenen, maar in een volgende nieuwsbrief komen we er vast en zeker met inspirerend nieuws op terug.

• Voor de komende tijd staat nog een kennismaking op het programma met de bewoners van ‘Woon met ons’ in Smilde. En natuurlijk ook met hen, die ambulant begeleid worden. We zitten nog te puzzelen hoe we deze grote groep het beste kunnen informeren over medezeggenschap en over het bestaan van de CR.

Tot nog toe heeft de CR tweemaal vergaderd en de gemiddelde vergadertijd ligt ruim binnen de twee uur. U ziet het; CR-leden zijn geen vergadertijgers. En dat is ook niet nodig. Een vergadering kan, dankzij de moderne communicatiemethodes van SaS, goed worden voorbereid waardoor lang overleg ter vergadering doorgaans niet nodig is. We hoefden ons nog niet te buigen over een advies- of instemmingsaanvraag van de bestuurder. En dat komt mede doordat het informele overleg er soms ook toe leidt dat een ongevraagd advies door de bestuurder stilzwijgend wordt opgevolgd. Zodoende wordt er nu gewerkt aan stofafzuiging in de houtwerkplaats van Loods 3. En daarom aan het eind van deze nieuwsbrief toch nog een klein oproepje. Heeft u ideeën voor verbetering? Kom ermee voor de draad en misschien kunnen we er iets mee. Doen!

Enne …., denk ook nog even goed na over de oproep waarmee deze nieuwsbrief begon.

Voor nu hartelijk dank voor uw aandacht.

Mede namens de CR-leden, van links naar rechts: William van der Kooij, Trijnko Koning, Gert Peeks en Rolf Bakker

E-mail van de cliëntenraad: clientenraad@schouderaanschouder.nl

Voor meer informatie over de CR: https://schouderaanschouder.nl/clientinformatie/