Cliëntinformatie

Schouder aan Schouder biedt jou de ondersteuning die je nodig hebt. Als je zelfstandig woont dan bieden we ambulante begeleiding. We stimuleren en helpen jou om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Je kunt ook op een locatie van Schouder aan Schouder komen wonen. We kijken samen met jou welke ondersteuning gewenst is. Zodat je zoveel mogelijk zelf kunt doen. Om onderdeel te zijn van de maatschappij is een zinvolle invulling van jouw dag belangrijk. We bieden verschillende vormen van dagbesteding aan. Samen met jou kijken we naar wat jij leuk vindt om te doen en wat jouw talenten zijn. Je kunt bij ons ook terecht om te leren werken, bijvoorbeeld in een leerwerktraject of op een plek waar je werkfit wordt.

Cliëntenraad

Medezeggenschap is het recht voor cliënten, om mee te doen in besprekingen en bij de besluitvorming over zaken die betrekking hebben op de zorg voor en aan de cliënten. Medezeggenschap houdt in dat de organisatie op locatieniveau en organisatieniveau (het bestuur) luistert naar de wensen en adviezen van de cliënten en/of hun vertegenwoordigers en dat deze wensen en adviezen worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. Bij Schouder aan Schouder kennen we medezeggenschap in de vorm van een bewonersoverleg op locatieniveau en een cliëntenraad op organisatieniveau. De cliëntenraad van Schouder aan Schouder wordt vertegenwoordigd door drie cliënten vanuit Wonen, Dagbesteding en Begeleiding Thuis. De vergadering wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter die werkzaam is binnen de zorg (maar niet binnen Schouder aan Schouder) en zodoende goed aansluit bij de cliënten en de onderwerpen die de agenda passeren. De Cliëntenraad en de Bestuurder vergaderen 4x in het jaar.

Inspraak

Binnen onze organisatie heb jij een stem! Dit noemen ze in de zorg met een duur woord; zeggenschap, medezeggenschap en inspraak.

  • Zeggenschap betekent dat jij (als cliënt) zegt wat voor jou belangrijk is en wat jij nodig hebt in het dagelijks leven. Daar kun je zelf over (mee)beslissen. Dit doe je bijvoorbeeld door mee te praten over je zorgplan.
  • Bij medezeggenschap kom je op voor de gezamenlijke wensen en belangen van andere cliënten bij de organisatie. Dit noemen ze ook wel een cliëntenraad. Op elke locatie van Schouder aan Schouder heb je de mogelijkheid om je stem te laten horen. Iedereen heeft bij ons de gelegenheid om mee te doen in de vergaderingen op de locatie.
  • Bij inspraak geven wij jou en jouw naasten de mogelijkheid om jullie wensen en meningen te delen. Dit mag gaan over onderwerpen die belangrijk zijn in jouw dagelijkse leven en/ of die van andere cliënten. Dit kan je doen via info@schouderaanschouder.nl of via onze ‘ideeënbus’ ……. Ook kun je hierover natuurlijk altijd in gesprek met je begeleid(st)er.

Schouder aan Schouder wil jou de ruimte geven om mee te praten en mee te beslissen. Stimuleer en inspireer ons met jouw vragen, opmerkingen en (on)gevraagde feedback. Alleen op die manier kunnen wij jou centraal stellen en schouder aan schouder samen oplopen. We moedigen je aan om jezelf de vraag te stellen: ‘wat vind ik’?

Vertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten kunnen er terecht met hun verhaal. De cliënt­vertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft.

De cliëntvertrouwens ­persoon biedt, voor zover gewenst, daadwerkelijke ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn belang op te komen. Zoals bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij het gesprek met degene waar de cliënt de onvrede bij ervaarde of de cliënt helpen bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie. Het doel van de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is herstel van de relatie met de zorgverlener en het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen naar tevredenheid is.

De cliëntvertrouwenspersoon rapporteert en registreert anoniem alle klachten en signalen die binnenkomen. Hij bespreekt conclusies over wat structurele knelpunten zijn binnen de organisatie. De vertrouwenspersoon onderneemt ook actie als hij objectief aantoonbare tekortkomingen in de individuele zorg of dienstverlening constateert en de cliënt zelf niet in staat is hierover adequaat een klacht te uiten. Al deze gegevens worden verwerkt in een periodiek rapport dat wordt besproken met de organisatie. Het rapport geeft tendensen binnen de organisatie weer. Dit geeft de organisatie inzicht waarmee beleid kan worden bijgestuurd. Zo levert de cliëntvertrouwenspersoon een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling.

Heb je een probleem? Of een klacht? Wil je met iemand praten?
Dan is de vertrouwenspersoon er voor jou!

Anne-Matthijs Roskam is binnen Schouder aan Schouder de cliëntvertrouwenspersoon en is onafhankelijk van de organisatie. Dat maakt dat de vertrouwenspersoon echt naast de cliënt kan staan en kan meedenken over de oplossingsmogelijkheden.

Anne-Matthijs is te bereiken via; cvp@schouderaanschouder.nl of telefonisch via 06 5046 62 19

Ben je tevreden?

Laat dan een waardering achter op Zorgkaart Nederland, dit kan eenvoudig door te klikken op plaats een waardering Zo hopen we nog meer mensen te kunnen helpen.

Ik zoek persoonlijk advies

Loop je ergens tegen aan en kom je er zelf niet meer uit? Wij willen jou graag helpen.
Je kan op verschillende manier contact met ons opnemen:

Ben je niet tevreden?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van Schouder aan Schouder, dan willen we je stimuleren om dit te bespreken met je begeleid(st)er. Vaak kan dit al veel oplossen.

Als je dit al hebt gedaan of niet kan, dan mag je ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, mevrouw H. Dijkstra via e-mailadres klachtenfunctionaris@schouderaanschouder.nl of via het directe nummer 06 43 68 70 20. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de folder ‘heb je een klacht‘.

Naam