Huiswerkbegeleiding

Vanuit Studiepunt biedt Schouder aan Schouder huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding richt zich op jongeren met een leerachterstand en moeite met studievaardigheden. De huiswerkbegeleiding vindt na schooltijd plaats in kleine groepen. Hier kunnen jongeren op een rustige (werk)plek, zonder externe prikkels, studievaardigheden ontwikkelen en werken aan hun taken en andere doelen, onder leiding van een begeleider. De meeste jongeren komen vier middagen per week, waarbij  tot 2,5 uur per middag begeleiding kan worden geboden.

Bijles

Wanneer een jongere inhoudelijk ondersteuning nodig heeft bij een bepaald vak of het (tijdelijk) nodig is om bijgespijkerd te worden in een bepaald vak, dan kan bijles uitkomst bieden. Bijles wordt één op één gegeven, veelal na schooltijd of in een tussenuur op school. Bijles kan voor alle vakken worden gegeven.

Werken Onder Leiding (WOL arrangement)

Op het moment dat de jongere zich de vaardigheden met betrekking tot plannen en ‘leren leren’ voldoende eigen heeft gemaakt, kan ervoor gekozen worden om af te schalen naar een arrangement met minder begeleiding. In dit arrangement maakt de jongere zelf een planning en is de begeleiding gericht op het daadwerkelijk aan de slag gaan met de taken tijdens de middag.

Studiebrink

Studiebrink is een onderdeel van Studiepunt en is opgezet als groepsarrangement vanuit het passend onderwijs. Het arrangement kan ingekocht worden door scholen om de leerlingen die extra ondersteuning of huiswerkbegeleiding nodig hebben een ruimte te bieden om in rust en onder toezicht te werken aan hun doelen en huiswerkopdrachten. Als laatste is het mogelijk voor leerlingen om inhaalproefwerken of schriftelijke overhoringen te maken onder toezicht van de begeleider van Studiebrink.