Jeugdhulpbegeleiding op school

Groeps- en individuele begeleiding

Schouder aan Schouder biedt groeps- en individuele begeleiding (jeugdhulp) aan op scholen. Deze vorm is meestal een combinatie van individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. De begeleiding richt zich vaak op jongeren met een ontwikkelings- en/of psychiatrische stoornis (zoals AD(H)D, autisme, depressie) en de (gedrags)problematiek die daaruit voortvloeit. We geven op verschillende manieren begeleiding en ondersteuning. Er kan één op één begeleiding geboden worden waarbij de begeleider in de buurt van de jongere zit om bijvoorbeeld het taakgericht werken te stimuleren, uitleg te geven over wat er van de jongere verwacht wordt, of te proberen woede-uitbarstingen te voorkomen. Ook kan het zijn dat de begeleider wat meer op afstand zit en inspringt wanneer het mis dreigt te gaan. Daarnaast kunnen we ook de leerkracht ondersteunen door observatie en coaching. We kijken dan naar de specifieke (onderwijs)behoeften van het kind en hoe de leerkracht daarop kan aansluiten. Jongeren worden individueel en in groepjes (van ongeveer 4 jongeren) begeleid. Er wordt gewerkt aan doelen die gebaseerd zijn op uiteenlopende hulpvragen, maar zijn voornamelijk gericht op het vergroten van de (sociaal-emotionele) zelfredzaamheid. De jeugdhulp begeleiding vindt tijdens en/of na schooltijd plaats..

In sommige gevallen is er naast de groeps- en individuele begeleiding op de scholen, ook begeleiding thuis nodig. Dit kan voor de jongere zelf zijn, maar ook voor de ouders, of het gehele gezin. Voor meer informatie hierover verwijs ik door naar het kopje ‘begeleiding thuis – ouderbegeleiding – gezinsbegeleiding’.

PIM en locaties Gomarus College

Sinds 1 januari 2019 zijn PIM (begeleiding op school) en Studiepunt (huiswerkbegeleiding) onderdeel geworden van Schouder aan Schouder. PIM en Studiepunt zijn werkzaam op de locaties van het Gomarus College in Groningen (Vondelpad en Magnolia locatie), Friesland (Drachten en Leeuwarden) en Drenthe (Assen). Zij bieden hier groeps- en individuele begeleiding zoals hierboven beschreven.