Arrangementen

Schouder aan Schouder heeft verschillende arrangementen ontwikkeld die ingezet kunnen worden voor jongeren.

Plannen en structureren I

Dit arrangement is ontworpen voor leerlingen die moeite hebben met het overzien van het werk dat ze moeten doen. Denk aan leerlingen die vaak te laat zijn met dingen inleveren, het huiswerk niet af hebben of dingen afgeraffeld inleveren. Het traject omvat 6 bijeenkomsten.

Onderwerpen

 1. Plannen, het begin
 2. Lange termijn planning
 3. Prioriteiten stellen
 4. Je aan je planning houden
 5. Leren: wat werkt
 6. Concentratie: wat kan je helpen

Plannen en structureren II

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die het arrangement plannen en structureren al hebben doorlopen. Het arrangement is erop gericht de leerlingen die het plannen en structureren in 6 weken nog niet voldoende eigen hebben gemaakt verder te begeleiden naar zelfstandigheid. Het arrangement herhaalt onderwerpen uit plannen en structuren en er wordt met leerlingen onderzocht wat hen er van weerhoudt om zelfstandig aan de slag te gaan. In het arrangement zit controle op de planning en motiverende en activerende begeleiding. Het arrangement wordt in een lagere frequentie aan geboden om leerlingen de kans te geven zich dingen eigen te maken. Het traject bevat 6 bijeenkomsten welke om de week worden gehouden.

Omgangsgedrag

Dit arrangement geeft leerlingen handvatten in hoe de omgang met docenten en medeleerlingen. Dit ter bevordering van het welbevinden van de leerling. Dit valt onder de indirecte leervoorwaarden.

Onderwerpen

 1. Jezelf presenteren
 2. Complimenten geven en ontvangen
 3. Gesprekken voeren
 4. Non-verbaal gedrag
 5. Samenwerken
 6. Onderhandelen
 7. Assertiviteit/ nee zeggen en reageren op weigering
 8. Vragen stellen

Leren leren

Binnen dit arrangement komt het volgende aan bod; aandacht voor het zelfbeeld met betrekking tot leren, zelfredzaamheid met betrekking tot leren, strategie├źn voor het leren leren en aandacht voor de intrinsieke motivatie. Dit alles met als doel de leerlingen zelfstandig te maken op het gebied van leren.

Onderwerpen

 1. Samenvatten
 2. Prioriteiten stellen
 3. De herkomst van (faal)angsten achterhalen en overwinnen
 4. Valse overtuigingen opsporen en omzetten
 5. Naar zelfregulering door gewoontevorming
 6. Tegenzin kunnen plaatsen en overwinnen
 7. Weten waar en wanneer hulpbronnen te vinden
 8. Reflectie op eigen handelen

O(ntspannen) N(aar) S(chool) traject
Van achtste groeper naar brugger

Dit arrangement is voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit arrangement vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie. De leerlingen worden in een kleine groep bekend gemaakt met het gebouw en andere zaken die nieuwe zijn binnen het voortgezet onderwijs.

Assertiviteit kun je leren

Door middel van dit arrangement leren leerlingen om op een juiste manier ruime in te nemen in de groep, de school en de maatschappij. Leerlingen kunnen na het volgen van het arrangement op een juiste manier assertiviteit laten zien, bijvoorbeeld wanneer het gaat om samenwerken of hulp inschakelen van de leerkracht/ docent. Het arrangement is bedoeld voor jongeren van 10-15 jaar en ook geschikt gemaakt voor leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum.

Beter bij de les

Dit arrangement bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school gedurende 50 minuten wordt getraind met een begeleider. Iedere sessie bevat de volgende elementen: psycho-educatie, neuropsychologische oefening, schoolse oefening, werkgeheugentraining en transfer naar de klas. Ook wordt er voor ouders en leerkrachten wordt een drietal bijeenkomsten georganiseerd