Verwijzers

Schouder aan Schouder biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassen. Onze doelgroep is bekend met een psychiatrische stoornis, ASS-problematiek of een verstandelijke beperking. Begeleiding kan op verschillende manieren worden vergoed. We zijn werkzaam in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Wil je meer weten over ons complete aanbod klik dan hier!

Begeleidingsaanbod

Wij ondersteunen mensen in de leeftijd van 0-100 jaar met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek intramuraal (op onze locatie) of extramuraal (eigen locatie) en daarbij richten we onze begeleiding op alle leefgebieden, omstandigheden en leeftijden. De begeleiding is altijd maatwerk en naar aanleiding van de zorgvraag wordt een passend traject geboden. We bieden (ambulante) begeleiding thuis, op school, op werk of op andere locaties. Wij werken volgens een persoonlijk op maat gemaakt plan. Wij hebben deskundige mensen in dienst die jou bijstaan om samen te werken aan doelen. Voorbeelden zijn; schoonmaken, structuur bieden, aanleren van nieuwe vaardigheden, gesprekken over dingen die jou bezig houden.

Schouder aan Schouder biedt begeleiding in de vormen (Beschermd/Begeleid) wonen, dagbesteding, begeleiding thuis en begeleiding op school aan. Onze locaties in Noord Nederland zijn met zorg uitgekozen: kleinschalig in een natuurlijke omgeving waar wij cliënten veiligheid en geborgenheid willen bieden, om van daaruit in de rust  te werken aan herstel, kracht en zelfredzaamheid. Wij willen dat de client zich thuis voelt in een veilige omgeving en werkzaamheden kan uitvoeren die bij hem/haar passen. Schouder aan Schouder ondersteunt cliënten in alle aspecten van hun leven. In de vorm en uitvoering staat de cliënt centraal. Voor onze uitgebreide aanbod verwijs ik u graag door naar onze aanbod pagina.

Financiering en indicatie

De zorg wordt gefinancierd uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW) vanuit Zorg in Nature (ZIN) en Persoonsgebonden budget (Pgb).

Schouder aan Schouder heeft met de meeste gemeenten in Drenthe, Friesland en Groningen een overeenkomst gesloten. Daarnaast is Schouder aan Schouder gecontracteerd bij het Zorgkantoor Zilveren Kruis voor het verlenen van zorg vanuit de WLZ. Wij leveren vanuit de sectoren V&V, GGZ en GZ en vanuit de volgende leveringsvormen: ZZP (zorg met verblijf) VPT, MPT en DTV (Deeltijdverblijf). Hiervan uit kan worden aangeboden:

  • Begeleiding
  • Dagbesteding/dagbehandeling
  • Intramuraal
  • MPT
  • VPT

Neem gerust contact met ons op voor eventueel overige mogelijkheden.

Beschikbare plaatsen en wachtlijst

In het onderstaande schema vind je een overzicht van beschikbare plaatsen op onze werk-/dagbestedingslocaties. Ben je op zoek naar iets heel anders? Neem dan gerust contact met ons op!  Samen met jou bekijken wij graag de mogelijkheden. Op dit moment hebben we op al onze locaties geen wachtlijst.

Kwaliteit

Omdat wij kwaliteit binnen onze organisatie en binnen ons aanbod belangrijk vinden, zijn wij HKZ (Zorg en Welzijn) gecertificeerd. Jaarlijks krijgen wij een interne controle van een extern auditbureau om te kijken of alles nog op orde is. De begeleiders staan altijd onder supervisie van een regievoerder (gedragsdeskundige) en/of AVG arts. Deze regievoerder is altijd een SKJ geregistreerde gedragswetenschapper en treedt tevens op als regievoerder binnen het begeleidingstraject bij Schouder aan Schouder. Daarnaast bieden wij regelmatig scholing en bijscholing aan onze begeleiders. Ook is het voor onze begeleiders mogelijk om deel te nemen aan intervisiegroepen en bieden wij regelmatig cursussen aan. Wil je meer weten over de kwaliteit van onze begeleiding? Klik dan hier!

Jeugdhulp

Wie kunnen jeugdhulp inzetten/ wie zijn de verwijzers naar jeugdhulp? In de Jeugdwet is vastgelegd dat gemandateerde professionals in het wijkteam (basisteam), huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders de wettelijke verwijzers zijn naar de jeugdhulp. Rechters kunnen alleen bij de uitvoering van rechtelijke maatregelen verwijzen naar de Jeugdhulp. Bij de uitvoering van Kinderbeschermingsmaatregelen is dit mandaat voor toeleiding naar jeugdhulp neergelegd bij gecertificeerde Instellingen. De rechter kan daarnaast een dringend gericht advies geven voor de inzet van jeugdhulp bv bij complexe (echt)scheidingen en kan daarbij rechtstreeks verwijzen naar de jeugdhulpaanbieder. Gemeentelijke basisteams nemen in de regel deze adviezen over. De gemeente kan formeel de verwijzing van een wettelijk verwijzer niet tegen houden. Wel kan het in specifieke situaties raadzaam zij om in onderling overleg en afstemming te komen tot de meest passend vorm van ondersteuning, ook in relatie tot de kostenafweging.

Advies nodig of aanmelden?

Ieder mens is uniek en geen beperking is hetzelfde. Wij willen graag en goed kunnen helpen en daarom willen we graag met u in gesprek komen via ons algemene telefoonnummer (085-4013652). Ook kun je via dit nummer iemand aanmelden. Ondersteunende informatie kan worden verzonden naar info@schouderaanschouder.nl.

Let op: Enkel informatie per mail aanleveren wordt bij ons niet gezien als een aanmelding. Telefonisch contact is nodig om de zorg te kunnen opstarten. Ook kunt u onderstaand contactformulier gebruiken om in contact met ons te komen.