Inclusienoord

‘Een inclusieve samenleving waarin iedereen zijn plaats kan vinden, die uitnodigend is en mensen insluit in plaats van uitsluit’; dat wil toch iedereen. In de onderstaande afbeelding zie je Inclusie afgebeeld. Inclusie wordt hierin afgezet ten opzichte van exclusie (uitsluiting), segregatie (afzonderen) en integratie (opname in een geheel).

Visie

Inclusie noord is onze visie op werken, leren en (re-)integratie. Dit willen wij toepassen op onze locaties en daarbuiten. Bij ons gaat het erom dat niemand aan de zijlijn staat en iedereen meedoet. Echt gezien en gehoord worden en meedoen in de samenleving zodat je geaccepteerd wordt en waardering krijgt. Dit vraagt inzet en betrokkenheid van iedereen. Onze visie is dat deelnemers, gemeenten, bedrijven, instellingen, particulieren en overheid samenwerken om een inclusieve samenleving vorm te geven.

Aanbod

Wij bieden werktrajecten, werkgericht dagbesteding en stage/leerplekken aan voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. We bieden zowel kortdurende als langdurende trajecten aan waarbij kwaliteiten, mogelijkheden, wensen en ambities van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt centraal staan.

Afstand tot de reguliere arbeidsmarkt

Bij Inclusie Noord kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen, vaardigheden en kennis vergroten. Met als doel een uitkeringssituatie te voorkomen of te minimaliseren en waar mogelijk de doorstroming naar regulier werk te verwezenlijken.

Werkgerichte dagbesteding

Inclusie Noord biedt ook werkgerichte dagbesteding. Betaald werk is niet voor iedereen weggelegd. Wij vinden wel dat iedereen recht heeft op werk en op een zinvolle invulling van zijn of haar leven. Op het werk ontmoet je je collega’s (sociale interactie), het geeft structuur, we ondersteunen je om het maximale uit jezelf te halen en daardoor draagt het bij aan welzijn en welbevinden. Samen met geschoolde begeleiders bepaal je je eigen tempo in een veilige werkomgeving.